BiographyResearch Title Year
1 PENGLIBATAN PELAJAR POLITEKNIK (PNS, PSAS & PUO) DALAM AKTIVITI KESUKARELAWANAN, SUATU KAJIAN RINTIS 2023
2 Aplikasi Kaedah Fiqh: al-Dharar Yuzal dalam Penangguhan Solat Fardhu Berjemaah dan Solat Jumaat Akibat Penularan Covid19. 2020
3 Waterproof Everyday Muslimah Stockings (WEMS) 2017

Innovation Title Year
1 Waterproof Everyday Muslimah Stockings 2017