BiographyResearch Title Year
1 Reka Bentuk Aplikasi Telefon i-Dam Meningkatkan Kefahaman Terhadap Fiqh Thaharah (Permasalahan Haid Dan Istihadah) 2023
2 Kefahaman Fiqh Thaharah (Permasalahan Haid dan Istihadah) Dalam Kalangan Pelajar Perempuan: Tinjauan di Politeknik Sultan Azlan Shah 2020
3 Penetapan Kadar Upah Simpan Dalam Skim Pajak Gadai Islam Di Institusi Kewangan Terpilih Di Malaysia: Satu Keperluan Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat 2020

Innovation Title Year